Hos oss på Näshultastugor finns inga standardhus. Det finns bara personliga hus. Byggda enligt gamla sörmländska traditioner, med dina idéer och drömmar som måttstock.

Vi bygger villor i olika utföranden och hjälper dig med ritningar, bygglov och låneansökan.

Näshultastugor har sedan lång tid haft en konsekvent och uthållig miljöprofil. Biologiska och miljövänliga material som trä, cellulosaisolering och linoleummattor används. Välisolerade väggar och energiglas bidrar till låg energiförbrukning. Material ska kunna återanvändas eller återvinnas och transporter minskas. Näshultastugor tilldelades 2006 Eskilstuna Kommuns Miljöpris för företag.

Våra samarbetspartners

Energihus+

Näshultastugors nya produktlansering är energisnåla hus där vi bland annat ökar på isoleringen och installerar solceller som motsvarar hushållets elkonsumtion.

Vi samarbetar med EkoKraft som dimensionerar solcellsanläggningen så att det ska gå jämnt upp.